Service og vedlikehold fra Kabinservice AS. VI UTFØRER SERVICE AV LAKKABINER I HELE NORGE

Vi utfører service, feilsøking, utskiftning av filter og vedlikehold på styringssystemer til alle typer lakkanlegg.

Årlig service og vedlikehold av lakk -og industrianlegg.

Intervallene på service etter behov etter planlagte 

ruter ut ifra deres behov og ønsker, men utfører også oppdrag ved akutte behov. 

 

Der det er mulig avtales service på fellestransport rundt i landet for å redusere reisekostanden for deg.

Send oss gjerne en forespørsel om service og vedlikehold av lakkanlegg.

Service og vedlikehold for ditt lakkeringsrom (Kabin) kan være helsemessig bra å få utført!


For ditt lakkanlegg om du er proff billakkerer med lakkabin eller lakk-anlegg til industri er service og vedlikehold en del av dette.
Har du rett luftfilter og avtrekk til lakk-anlegget eller skiftet dette jevnlig? 

Fortvil ikke, vi i i Kabinservice AS utfører service, feilsøking på styresystemer, vedlikehold, utskiftning av dyser og filter, utskiftning av oljebrennere og gassbrennere til alle typer lakkanlegg i Norge.

Avtaler service og vedlikehold på fellestransport for å redusere reisekostanden for deg. 

 

Akutt oppdrag utføres også etter avtale. 

 

Send en e-post eller ring oss direkte (legg igjen beskjed på svareren) så ringer vi deg og besvarer så fort vi kan.

 

Send e-post med forespørsel

Vi er tilknytet samabeid med elektrikerfirmaet TT Elektro AS og kan bistå raskt med det elektrisk anlegget.

Vi i Kabinservice AS tilbyr kvalitetsfilter fra Interfil 

Filter og service for ditt lakkanlegg så det fungerer i mange år. Du kan alltid være trygg på at du får ventilasjonsfilter med best mulig filtreringsevne og lavest mulig energiforbruk.
Filter til lakkkabin.
Filter til lakk -og spraybokser.

undefined

Serviceavtaler

Årlig service og vedlikehold av lakk og industrianlegg.

 

Intervallene på service og vedlikehold etter planlagte ruter, fellestransport for å redusere reisekostanden for deg. Men utfører også akutt oppdrag etter avtale.

Ulike produkter og deler

Vi anskaffer det meste av alle slitedeler.

 

Ventilasjonssystemer, olje -og gassbrennere samt salg av lakkabiner

Ventilasjon og inneslutning av forurensede prosesser

  • Alle virksomheter hvor arbeidstakere kan bli eksponert for kjemikalier, skal ha mekanisk allmennventilasjon med lufttilførsel og avtrekk, og prosesstilpasset avsug. Nødvendig luftmengde avhenger blant annet av type og mengde kjemikalier som blir brukt og oppgavene som blir utført.

 

  • Arbeidsplassforskriften, kapitel 7 om kjemikalier og forurensing i arbeidsatmosfæren - se link her

 

  • Innen bilbransjen har bransjen selv blant annet satt krav til ventilasjon i lakkeringsrom (kabiner) og ved smålakkering.

I tillegg til service og vedlikehold av kabinanlegget, selger og monterer vi også lakkabiner.

Se mer om salg av lakkabiner

Vi utfører oppdrag over hele landet - og etter ditt behov. Send oss gjerne en direkte e-post med kort kommentar post@kabinservice.no, så hjelper vi deg videre eller ring oss på telefon: +47 478 69 000.

Se gjerne også hva arbeidstilsynet skriver rundt råd for de som jobber med kjemikalier, maling og lakk: www.arbeidstilsynet.no

Kabinservice AS

Lommedalsveien 230